Vexti AS er en entreprenørbedrift som kan vise til solid utvikling de senere år, dokumentert gjennom så vel omsetningsvekst som utvikling i tjenesteområder. På få år har selskapet gått fra å være et «vedlikeholdsselskap» til å utføre større prosjekter innen næring og bolig. Vexti AS har i dag tre avdelinger; drift, bygg og entreprenør. Selskapet teller 34 medarbeidere og forventet omsetning i 2016 er på 80 millioner kroner. Vexti AS er en del av konsernet Tiliagruppen, og holder til i nye og morderne lokaler på Bertnes i Bodø.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Store og små byggeprosjekter
• Husbygging
• Vedlikeholdsarbeid

Vi søker følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
• Fortrinnsvis fagbrev
• Beherske norsk muntlig og skriftlig
• Evne høyt arbeidspress
• Løsningsorientert
• Selvstendig
• God teknisk innsikt og tegningsforståelse.

Vi tilbyr:
• Lønn over tariff for timelønte
• Pensjonsordning
• Velferdsgoder
• Kurs og personlig utvikling
• Godt arbeidsmiljø
• Muligheten for å påvirke sin egen arbeidsplass


Ønsker du mer informasjon eller å signalisere interesse for stillingen?
Kontakt gjerne Per-Kristian Berg tlf. 940 10 894 E-post: per-kristian@vexti.no
Søknadsfrist: snarestKontakt oss:

Brøytevakt
472 50 451